ERAF pilns nosaukumsES logo pilns

Sauklis

Eiropas Reģionālās attīstības fonda
darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma
2.1.1.3.2.apakšaktivitātes "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai"
projekts „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide

Projektu „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide” (Vienošanās Nr. 2010/0239/2DP/2.1.1.3.2./10/IPIA/VIAA/001) īsteno Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas zinātniskajām institūcijām – projekta sadarbības partneriem.

Projekta īstenošanas ilgums ir no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 15.decembrim.

Projekta kopējais finansējums ir 15 102 877,90 EURO, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 14 960 590,72 EURO un valsts budžeta finansējums 142 287,18 EURO.

Projekta mērķis ir izveidot nākamās paaudzes datu pārraides tīklu zinātniskās darbības nodrošināšanai un uzlabot informācijas sistēmas valsts zinātniskajās institūcijās un augstskolās.

Projektā plānotie pasākumi:

  • Zinātniskās IKT (informāciju un komunikāciju tehnoloģiju) infrastruktūras attīstības un efektivitātes nodrošināšana, kuras ietvaros tiks veikta nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla un piekļuves tīkla izveide, koplietošanas zinātnisko datu centru izveide un aprīkošana, vienotas piekļuves izveide un modernizēšana ārvalstu akadēmiskajiem tīkliem un zinātniskajām bibliotēkām;
  • Zinātnes un pētniecības konkurētspējas uzlabošana, kuras ietvaros tiks veikta informāciju sistēmu izveide un ieviešana zinātniskās un pētniecības darbības atbalstam, tehnoloģisko līdzekļu iegāde zinātnisko un pētniecības laboratoriju modernizēšanai, koplietošanas programmatūras iegāde;
  • Zinātnes, pētniecības un mācību procesa vadības un administrēšanas modernizācija, veicot zinātnisko institūciju informatīvo sistēmu vienotas integrācijas platformas izveidi, integrētās apmācību vides izveidi.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidots nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskais pamattīkls zinātniskās darbības un pētniecības nodrošināšanai, kas radīs iespēju uzlabot pašreizējo zinātnes nozares darbību un atdevi, nodrošināt pētnieku iespējas pilnvērtīgi un efektīvi iesaistīties Eiropas un pasaules zinātnes norisēs, kā arī nodrošināt pilnvērtīgu attiecīgās nozares potenciāla izmantošanu.

MK 2010.gada 2.februāra noteikumi Nr.109 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.2.apakšaktivitāti "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai"" [ārēja saite]

 

Par projekta īstenošanas pabeigšanu (15.12.2015)

Informācija plašsaziņas līdzekļiem: Unikāls Akadēmiskais tīkls savienos Latviju ar Eiropas pētniecības telpu (24.09.2015)

Par projekta īstenošanas gaitu (30.06.2015)

Par projekta īstenošanas gaitu (31.03.2015)