Drukāt

 ERAF pilns nosaukumsES logo pilns

Sauklis

Eiropas Reģionālās attīstības fonda
darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma
2.1.1.3.2.apakšaktivitātes "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai"
projekts „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide

Projektu „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide” (Vienošanās Nr. 2010/0239/2DP/2.1.1.3.2./10/IPIA/VIAA/001) īsteno Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas zinātniskajām institūcijām – projekta sadarbības partneriem.

Projekta īstenošanas ilgums ir no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 15.decembrim.

Projekta kopējais finansējums ir 15 102 877,90 EURO, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 14 960 590,72 EURO un valsts budžeta finansējums 142 287,18 EURO.

Projekta mērķis ir izveidot nākamās paaudzes datu pārraides tīklu zinātniskās darbības nodrošināšanai un uzlabot informācijas sistēmas valsts zinātniskajās institūcijās un augstskolās.

Projektā plānotie pasākumi:

Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidots nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskais pamattīkls zinātniskās darbības un pētniecības nodrošināšanai, kas radīs iespēju uzlabot pašreizējo zinātnes nozares darbību un atdevi, nodrošināt pētnieku iespējas pilnvērtīgi un efektīvi iesaistīties Eiropas un pasaules zinātnes norisēs, kā arī nodrošināt pilnvērtīgu attiecīgās nozares potenciāla izmantošanu.

MK 2010.gada 2.februāra noteikumi Nr.109 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.2.apakšaktivitāti "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai"" [ārēja saite]

 

Par projekta īstenošanas pabeigšanu (15.12.2015)

Informācija plašsaziņas līdzekļiem: Unikāls Akadēmiskais tīkls savienos Latviju ar Eiropas pētniecības telpu (24.09.2015)

Par projekta īstenošanas gaitu (30.06.2015)

Par projekta īstenošanas gaitu (31.03.2015)