Drukāt

 2007-2013. gada plānošanas perioda projekti (pārskats)

Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide

Valsts izglītības informācijas sistēmas 3. kārta

Valsts izglītības informācijas sistēmas 2. kārta

Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas 2. kārta

Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai

Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana