Drukāt

Darba vidē balstītu mācību organizēšanas un īstenošanas vadlīnijas (.pdf)

Rīkojums par Darba vidē balstītu mācību organizēšanas un īstenošanas vadlīniju apstiprināšanu (.pdf)

Darba vidē balstītu mācību organizēšanas un īstenošanas vadlīnijas 1.pielikums (.pdf)

Darba vidē balstītu mācību organizēšanas un īstenošanas vadlīnijas 2.pielikums (.pdf)

Darba vidē balstītu mācību organizēšanas un īstenošanas vadlīnijas 3.pielikums organizēšanas un īstenošanas vadlīnijas 3.pielikums (.pdf)

Kārtība, kādā īsteno darba vidē balstītas mācības (.pptx)