Drukāt

 ERAF pilns nosaukumsES logo pilns

Sauklis

https://www.viis.lv

Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadītā, radītā, iegūtā, uzkrātā un apstrādātā informācija tiek izmantota valsts un pašvaldību funkciju izglītības jomā īstenošanai, piemēram, funkcijām, kas noteiktas Izglītības likuma 14., 15. un 17.pantā – izstrādāt politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektus izglītības jomā, nodrošināt obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaiti, mācību un audzināšanas procesa kvalitātes pilnveides pasākumu izstrāde un īstenošana, pašvaldību izglītības iestāžu dibināšanas, reorganizācijas un slēgšanas saskaņošana, u.c. funkcijas.

Normatīvie akti:

2010.gada 17.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība" [ārēja saite]

MK 2012.gada 28.februāra noteikumi nr.149 "Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi[ārēja saite]


Kā reģistrēties par sistēmas lietotāju?

Par VIIS lietotāju var kļūt, ja VIIS pieeja nepieciešama darba pienākumu veikšanai un Persona ir darba tiesiskajās attiecībās ar sekojošu iestādi - Izglītības kvalitātes valsts dienestu, novada pašvaldību, republikas pilsētas pašvaldību, izglītības iestādi (tai skaitā pirmsskolas izglītības iestādi), profesionālās izglītības iestādi, interešu izglītības iestādi, vai profesionālās ievirzes izglītības iestādi (neatkarīgi no to juridiskā statusa).

Izglītības un zinātnes ministrija, pamatojoties uz atbildīgās iestādes vai pašvaldības Vadītāja iesniegumu, piešķir pieejas tiesības VIIS personai, kura ir šīs iestādes darbinieks. Lai paātrinātu pieejas tiesību piešķiršanas procesu, ministrija piedāvā iestādes Vadītāja iesniegumu paraugus un saistību raksta formu personai, kurai nepieciešama pieeja VIIS.

Veidlapa: Vadītāja iesniegums Valsts izglītības informācijas sistēmas lietotāja tiesību piešķiršanai (.doc)

Veidlapa: Vadītāja iesniegums Valsts izglītības informācijas sistēmas lietotāja tiesību anulēšanai (.doc)

Forma: Valsts izglītības informācijas sistēmas lietotāja saistību raksts (.doc)

Aizpildīti un parakstīti iesnieguma un saistību raksta oriģināli jānogādā ministrijā Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050.

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus lūdzu sūtīt uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
! Lūdzu ņemiet vērā, ka saistību rakstam jābūt parakstītam ar paša lietotāja drošu elektronisko parakstu.

Sistēmas lietotāja materiāli

Pamācība vērtējumu, kas norādīti dokumentā par vidējo izglītību ievadei (manuāla ievade un ievade izmantojot Excel datnes) (.pdf) 

Īsa pamācība Starptautisko testēšanas institūciju pārbaudījumu ievadīšanai Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (.pdf)

Par studējošo un absolventu reģistru

2017. gada 1. janvārī ir stājies spēkā Augstskolu likuma 46.1 pants, kas nosaka, ka Studējošo un absolventu reģistrs ir Valsts izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa. Studējošo un absolventu reģistrā ieraksta ziņas par studiju programmās studējošajiem un personām, kuras ieguvušas doktora zinātnisko grādu.

Datus studējošo un absolventu reģistram par studējošajiem un personām, kuras ieguvušas doktora zinātnisko grādu, sniedz augstskolas un koledžas. Augstskolas rektors vai koledžas direktors ir atbildīgs par studējošo un absolventu reģistram sniegto datu precizitāti un atbilstību īstenībai.

Lai noteiktu studējošo un absolventu reģistram iesniedzamās informācijas apjomu un informācijas iesniegšanas kārtību Ministru kabinets ir veicis 2010.gada 17.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība" grozījumus, kas stājās spēkā 2017. gada 8. septembrī. Pirmreizēja ziņu ievade augstākās izglītības iestādēm studējošo reģistrā par personām, kas pašlaik studē ir noteikta līdz 2017. gada 31. decembrim, atsevišķus datus par studiju gaitu ievadot līdz 2018. gada 1.aprīlim. Turpmāk pamatinformāciju par studējošajiem aktualizē katru mēnesi, bet pilnas ziņas par studiju gaitu ievada divas reizes gadā – līdz kārtējā gada 1. aprīlim un līdz 1. oktobrim.

2018. gada 1. janvārī dati par studējošajiem tiks nodoti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei , lai nodrošinātu Likuma par nekustamo īpašumu 5. pantā noteikto prasību īstenošanu un iedzīvotāji varētu saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus.

“Datu ievades monitoringa nolūkos Izglītības un zinātnes ministrija publicē uz 02.01.2018. ievadīto studējošo skaitu augstākās izglītības iestādēs. Dati par studējošajiem nodoti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei. Pārskats par ievadīto studējošo skaitu augstākās izglītības iestādēs pieejams šeit.

Saite: Augstskolu likums 

Sate: Likums par nekustamā īpašuma nodokli

Lietotāju apmācību materiāli un dokumentācija datu ievadei pieejama šeit: ZIP (dokumentācija atjaunota 23.01.2019.).

Ja rodas jautājumi vai neskaidrības, lūgums rakstīt e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

dokumentācija atjaunota 24.04.2018.