2020. gads

Notiks ikgadējā izglītības konference

Prezentācijas

1. Ilga Šuplinska - Darītspēks. Mācītspēks. Dzīvotspēks. 

2. Vispārējās izglītības jomas aktualitātes, 2020./2021. mācību gadu uzsākot.

3. Pedagogiem nepieciešamā izglītība, profesionālā kvalifikācija un pedagogu profesionālās kompetences pilnveide.

4. Izglītības kvalitātes valsts dienesta aktualitātes 2020./2021. māc.g.

5. Guntars Catlaks - Jaunā mācību gada aktualitātes.

6. Vērtēšana mācīšanās atbalstam. Formatīvās un summatīvās vērtēšanas prakses jauno standartu īstenošanai.

7. Pilnveidotā mācību satura un pieejas aprobācijas secinājumi. Darbības pilnveides satura ieviešanas uzsākšanai.

8. Par izglītības iestāžu rīcību, īstenojot piesardzības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

9. Pārskats par aktuālajām ES fondu investīcijām izglītībā 

Video no konferences:

Foto no konferences: 

IMG 0829

IMG 0858

IMG 1052

2019. gads

21.augustā izglītības speciālisti tikās tradicionālajā konferencē

Sagaidot jauno mācību gadu, trešdien, 2019.gada 21.augustā, Izglītības un zinātnes ministrija vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu direktorus, kā arī pašvaldību izglītības speciālistus aicināja uz tradicionālo izglītības konferenci. Konferenci atkllāja izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

Izglītības speciālisti uzzināja par 2019./2020.mācību gada aktualitātēm vispārējā un profesionālajā izglītībā, par ieteikumiem pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai, par paveikto izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidē un citiem jaunumiem.

Prezentācijas:

Izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas prezentācija (.pdf)

Skola2030 skolēnu un vecāku vērtējuma par izglītības kvalitāti aptauja (.pdf)

Ieteikumi pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai (.pdf)

Ko nozīmē akcentu maiņa no mācīšanās novērtēšanas uz vērtēšanu mācīšanās atbalstam? (.pdf)

Vienā solī ar jauno izglītības saturu un izglītības kvalitātes monitoringu (.pdf)

Izglītības satura plānošanas principi vidusskolā: ieviešanas soļi (.pdf)

Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide (.pdf)

Pārskats par aktuālajām ES fondu investīcijām izglītībā (.pdf)

Konferences video:

Interaktīvās aptaujas rezultāti:

KasRaksturoMsdienguSkolasVadtju

sadarbiba

formativavertesana

 

 

 IZM infografix2108 01

INFOGR Pro izgl3

 


2018. gads

20.augustā izglītības speciālisti tikās tradicionālajā konferencē

Video no konferences:

Prezentācijas:

Administratīvā sloga mazināšana izglītības iestāžu darbībā (2018./2019. mācību gads) (.pdf)

Pilnveidotā satura izstrādes un ieviešanas aktualitātes (.pdf)

Latvijas skolas soma (.pdf)

2018./2019.mācību gada aktualitātes un jaunumi izglītībā (.pdf)

Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide (.pdf)

Medijpratības nozīme bērnu un jauniešu izglītībā (.pdf)

Darbnīcu prezentācijas un izdales materiāli:

Skolotāja snieguma apraksts (.pdf)

Mācību darba organizācija (.pdf)

Vērtēšanas piemēri (.pdf)

Mācību satura un vērtēšanas plānošana (.pdf)

Izglītības satura plānošanas principi (.pdf)

Izglītības satura plānošanas principi vidusskolā (.pdf)

Pirmsskolas izglītības iestādēm pieejamais atbalsts (.pdf)

Izglītības iestādēm pieejamais atbalsts (.pdf)