Apakšsadaļas:

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Augstākā izglītība

Mūžizglītība

Valsts izglītības informācijas sistēma

Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma