Rezultāts

Informatīvais paziņojums par Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma "Izglītības un zinātnes ministrijas lokālā datortīkla izbūve" (Iepirkuma identifikācijas Nr. IZM 2015/44), rezultātu.

Iepirkums organizēts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 4.punkta kārtībā.

Uzvarētājs: SIA "Lainets", reģ.nr. 40003540122), piedāvātā līgumcena: 84414.41 EUR bez PVN.

Paziņojums par lēmumu (.pdf))

Informatīvais paziņojums ievietots: 03.09.2015.