Prezidentūras pasākums12.-13.februāris, 2015: Konference “Viedās specializācijas stratēģijas: jauna pieeja izglītības, pētniecības un rūpniecības partnerībām reģionos”

Konferences ietvaros izvērtēts Viedās specializācijas stratēģijas līdzšinējais ieviešanas process, nosakot jomas, kurām jāpaaugstina efektivitāte un kurās nepieciešama plašāka un dziļāka politikas veidotāju sadarbība Eiropas līmenī. Viedās Specializācijas Stratēģija ir stratēģiska pieeja ekonomikas attīstībai, kas paredz mērķtiecīgu pētniecības un inovāciju resursu fokusēšanu zināšanu specializācijas jomās, kur valstij ir salīdzinošās priekšrocības vai arī eksistē aktīvi, uz kuru bāzes šādas priekšrocības var radīt.

Informācija medijiem pirms pasākuma

Informācija medijiem pēc pasākuma

Foto galerija [ārēja saite]

Konferences mājaslapa [ārēja saite]