Izvēlne

Aptauja

Vai skolu sasniegumiem valsts pārbaudes darbos ir jābūt publiski pieejamiem?
Ir jāpapildina kritēriji skolu kvalitātes mērīšanai
Nav viedokļa
Latvijas skolēnu izvietojums vispārizglītojošajās skolās
Skolas LATVIJA

Latvijas skolēnu izvietojums vispārizglītojošajās skolās

Lejupielādēt karti (.jpg)

Skolas apdz bl RIGA

Skolēnu izvietojums Rīgas plānošanas reģionā

Lejupielādēt karti (.jpg)

Skolas apdz bl KURZEME

Skolēnu izvietojums Kurzemes plānošanas reģionā

Lejupielādēt karti (.jpg)

 Skolas apdz bl VIDZEME

Skolēnu izvietojums Vidzemes plānošanas reģionā

Lejupielādēt karti (.jpg)

 Skolas apdz bl ZEMGALE

Skolēnu izvietojums Zemgales plānošanas reģionā

Lejupielādēt karti (.jpg)

 Skolas apdz bl LATGALE

Skolēnu izvietojums Latgales plānošanas reģionā

Lejupielādēt karti (.jpg)

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.