Iepirkums organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punktu.

Rezultāts:
Informatīvais paziņojums par Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma "Mācību pakalpojumi vispārējās profesionālās izglītības mūzikas, mākslas, dizaina un dejas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu apguvei" (iepirkuma identifikācijas Nr. IZM 2015/12/B) rezultātu.
Uzvarētājs: Rīgas Doma kora skolas atbalsta biedrība (Reģ.Nr.40008025341).
Kopsumma: EUR 30540 bez PVN.
Informatīvais paziņojums ievietots: 23.04.2015.

Paziņojums par lēmumu (.pdf)