Vakances

IZM izsludinātās amatu vakances

Direktors Latvijas Zinātnes padomē

Amata mērķis: vadīt perspektīvu valsts pārvaldes iestādi, kas vērsta uz vienotu zinātnes politikas ieviešanu Latvijā, ieviest stratēģisku zinātnes politiku un izveidot un īstenot pētniecības programmas.

Pieteikšanās termiņš: 08.06.2020.

Laika periods:  uz nenoteiktu laiku

Atalgojums: 2264 EUR

Plašāk


Direktors Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā

Amata mērķis: Vadīt un nodrošināt Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma darbu atbilstoši Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma nolikumā noteiktajiem darbības mērķiem, pamatvirzieniem un uzdevumiem.

Pieteikšanās termiņš: 09.06.2020.

Laika periods:  uz nenoteiktu laiku

Atalgojums: 1835-2202 EUR

Plašāk


Pamatskolas izglītības skolotājs Briselē I (Berkendālē)

Amata mērķis:  Plānot, organizēt un īstenot savu pedagoģisko darbu atbilstoši izglītības iestādē izvirzītajiem mērķiem (mācību priekšmeta (izglītības) programmas izstrāde, adaptēšana, tematisko plānu izstrāde, adaptēšana, mācību stundu plānu izstrāde vai adaptēšana, darbam nepieciešamo materiālu sagatavošana, tai skaitā praktiskajiem un laboratorijas darbiem) u.c. 

Pieteikšanās termiņš: 13.06.2020.

Laika periods:  uz noteiktu laiku

Atalgojums: 2500 EUR

Plašāk


 Rezultāti

 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātais konkurss uz Komunikācijas nodaļas vecākā konsultanta amatu ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātajā konkursā APlašāk  amatā (uz noteiktu laiku) 2020.gada 13.janvārī iecelta Inta Cinīte.

 • Atklātajā konkursā Plašāk (uz nenoteiktu laiku) 2020.gada 2.janvārī iecelts Lauris Liepiņš.

 • Atklātais konkurss uz Plašāk valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātie konkursi uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatiem, ir noslēgušies bez rezultāta.

 • Atklātais konkurss uz Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperta (augstākās izglītības jomā) valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta vecākā eksperta (augstākās izglītības un zinātnes attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātais konkurss uz Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperta valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības jomā) valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātais konkurss uz IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares eksperta (RIS3 jomā: informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) amatu: 2019.gada 19.septembrī amatā iecelta Sarmīte Mickeviča.

 • Aklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta vecākā eksperta (augstākās izglītības un zinātnes attīstības jomā) valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātais konkurss uz Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta eksperta amatu: 2019.gada 18.septembrī amatā iecelta Inese Indričāne.

 • Atklātais konkurss uz Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperta amatu: 2019.gada 16.septembrī amatā iecelta Vija Sapežinska.

 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta amatu (vispārējās izglītības attīstības jomā) ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātajā konkursā Rīgas Celtniecības koledžas direktora amatā 2019.gada 7.augustā iecelts Normunds Grinbergs.