Drukāt

Valsts kases tīmekļvietnes sadaļa, kurā tiek publicētas visu valsts budžeta programmu un apakšprogrammu aktuālās tāmes

Apakšsadaļas:

IZM amatpersonām izmaksātais atalgojums

Valsts budžeta programmu un apakšprogrammu tāmes

Amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmērs pa amatu grupām 

2018. gada budžets