Vecākais eksperts Politikas iniciatīvu un attīstības departamentā

Amata mērķis: Nodrošināt projekta  “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”  saturisko vadību un aktivitāšu īstenošanas vadību, sadarbību ar projekta partneriem par izglītības kvalitātes monitoringa izveides, aprobācijas un īstenošanas jautājumiem, plānot mērķsadarbības un piedalīties pētījumu programmas izstrādē un īstenošanā.

Pieteikšanās termiņš: 25.07.2020.

Laika periods:  uz noteiktu laiku

Atalgojums: 1253 - 1647 EUR

Plašāk

Projekta vadītājs Informācijas tehnoloģiju un nodrošinājuma departaments

Amata mērķis: Nodrošināt projekta "Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide" īstenošanu.

Pieteikšanās termiņš: 22.07.2020.

Laika periods:  uz noteiktu laiku

Atalgojums: 940 - 1287 EUR

Plašāk

Vecākais eksperts Politikas iniciatīvu un attīstības departamentā

Amata mērķis: Nodrošināt jaunatnes politikas plānošanas dokumentu izstrādi, pārraudzīt jaunatnes politikas īstenošanu un nodrošināt sadarbības veidošanu un citām jaunatnes politikas veidošanā un īstenošanā iesaistītajam institūcijām un organizācijām.

Pieteikšanās termiņš: 19.07.2020.

Laika periods:  uz nenoteiktu laiku

Atalgojums: 1052 - 1382 EUR

Plašāk

 


Rezultāti

 

   

  • Atklātā konkursa rezultātā (plašāk) Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperta - projekta vecākā eksperta starptautiskās sadarbības un diasporas amatā ar 2020.gada 16. jūniju un noteiktu laiku iecelts Krišs Ēlerts.
  • Atklātajā konkursā (plašāk) rezultātā Iekšējā audita nodaļas vecākā auditora amatā ar 2020.gada 15.jūniju uz nenoteiktu laiku iecelts Raitis Krūze. 
  • Atklātais konkurss uz Juridiskā un nekustamā īpašuma departamenta juriskonsulta valsts civildienesta ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku) ir noslēdzies bez rezultāta.
  • Atklātajā konkursā (plašāk) uz Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vadošā vecākā eksperta - projektu vadītāja ierēdņa amatu (uz noteiktu laiku) 2020. gada 6. maijā iecelta Sanda Kaša.
  • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.
  • Atklātais konkurss uz Komunikācijas nodaļas vecākā konsultanta amatu ir noslēdzies bez rezultāta.

  • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

  • Atklātajā konkursā Plašāk  amatā (uz noteiktu laiku) 2020.gada 13.janvārī iecelta Inta Cinīte.

  • Atklātajā konkursā Plašāk (uz nenoteiktu laiku) 2020.gada 2.janvārī iecelts Lauris Liepiņš.

  • Atklātais konkurss uz Plašāk valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

  • Atklātie konkursi uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatiem, ir noslēgušies bez rezultāta.

  • Atklātais konkurss uz Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperta (augstākās izglītības jomā) valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

  • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta vecākā eksperta (augstākās izglītības un zinātnes attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

  • Atklātais konkurss uz Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperta valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

  • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības jomā) valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

  • Atklātais konkurss uz IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares eksperta (RIS3 jomā: informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) amatu: 2019.gada 19.septembrī amatā iecelta Sarmīte Mickeviča.

  • Aklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta vecākā eksperta (augstākās izglītības un zinātnes attīstības jomā) valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

  • Atklātais konkurss uz Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta eksperta amatu: 2019.gada 18.septembrī amatā iecelta Inese Indričāne.

  • Atklātais konkurss uz Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperta amatu: 2019.gada 16.septembrī amatā iecelta Vija Sapežinska.

  • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta amatu (vispārējās izglītības attīstības jomā) ir noslēdzies bez rezultāta.

  • Atklātajā konkursā Rīgas Celtniecības koledžas direktora amatā 2019.gada 7.augustā iecelts Normunds Grinbergs.