Vecākais eksperts (juridiskajos jautājumos) Sporta departamentā 

Amata mērķis: Sporta organizācijām deleģēto uzdevumu un sporta nozares valsts kapitālsabiedrību darbības uzraudzība. Sporta politikas īstenošanas izvērtēšana un līdzdalība sporta politikas plānošanā. 

Pieteikšanās termiņš: 14.11.2020.

Laika periods: Uz nenoteiktu laiku

Atalgojums: 1052 – 1382 EUR

Plašāk


Finanšu departamenta eksperts

Amata mērķis: Budžeta plānošanas un izpildes nodrošināšana budžeta apakšprogrammām 02.01.00 “Profesionālās izglītības programmu īstenošana” un 02.04.00 “Programmas “Latvijas Skolas soma” īstenošana” sadarbībā ar ministrijas struktūrvienībām un padotības iestādēm

Pieteikšanās termiņš: 30.10.2020

Laika periods: Uz noteiktu laiku

Atalgojums: 823 - 1174 EUR

Plašāk


Izglītības departamenta eksperts 

Amata mērķis: Plānot un īstenot Latvijas izglītības statistisko novērošanu

Pieteikšanās termiņš: 26.10.2020

Laika periods: Uz nenoteiktu laiku

Atalgojums: 940 - 1287 EUR

Plašāk


Rezultāti

 • Atklātā konkursa rezultātā Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperta amatā ar 2020.gada 14.septembri uz noteiktu laiku iecelts Kaspars Šteinbergs
 • Atklātā konkursa rezultātā Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperta – projekta vecākā eksperta starptautiskās sadarbības un diasporas jautājumos amatā ar 2020.gada 14.septembri uz noteiktu laiku iecelta Anna Leiškalne
 • Atklātā konkursa rezultātā Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperta - projekta vecākā eksperta starptautiskās sadarbības un diasporas amatā ar 2020.gada 16. jūniju un noteiktu laiku iecelts Krišs Ēlerts.
 • Atklātajā konkursā rezultātā Iekšējā audita nodaļas vecākā auditora amatā ar 2020.gada 15.jūniju uz nenoteiktu laiku iecelts Raitis Krūze. 
 • Atklātais konkurss uz Juridiskā un nekustamā īpašuma departamenta juriskonsulta valsts civildienesta ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku) ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātajā konkursā uz Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vadošā vecākā eksperta - projektu vadītāja ierēdņa amatu (uz noteiktu laiku) 2020. gada 6. maijā iecelta Sanda Kaša.
 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātais konkurss uz Komunikācijas nodaļas vecākā konsultanta amatu ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātajā konkursā (uz noteiktu laiku) 2020.gada 13.janvārī iecelta Inta Cinīte.

 • Atklātajā konkursā  (uz nenoteiktu laiku) 2020.gada 2.janvārī iecelts Lauris Liepiņš.