Struktūrvienība Amats Laika periods Pieteikšanās termiņš (līdz) Plašāka informācija

Struktūrfondu departamentā

eksperts (vispārējās izglītības attīstības jomā) uz noteiktu laiku 15.02.2020. vairāk šeit

Profesionālās un pieaugušo izglītības departaments

eksperts uz nenoteiktu laiku 04.02.2020. vairāk šeit

Profesionālās un pieaugušo izglītības departaments

juriskonsults uz nenoteiktu laiku 04.02.2020. vairāk šeit

Sporta departaments

eksperts (politikas plānošana) uz nenoteiktu laiku 03.02.2020. vairāk šeit

Sporta departaments 

eksperts (starptautiskā sadarbība) uz nenoteiktu laiku 03.02.2020. vairāk šeit

Sporta departaments 

vecākais eksperts  uz nenoteiktu laiku 03.02.2020. vairāk šeit

Struktūrfondu departaments

eksperts (vispārējās izglītības attīstības jomā) uz noteiktu laiku 05.02.2020. vairāk šeit

Finanšu departaments

finanšu analītiķis uz nenoteiktu laiku 03.02.2020. vairāk šeit
Iekšējā audita nodaļa  vecākais auditors
(2 amata vietas)
uz nenoteiktu laiku   03.02.2020.  vairāk šeit
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments direktora vietnieks jaunatnes jomā uz nenoteiktu laiku  03.02.2020. vairāk šeit

Augstākās izglītības institūciju sludinājumi doktorantiem un ārvalstu akadēmiskajam personālam (SAM 8.2.2.)

 

Rezultāti:

 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātajā konkursā Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperta (augstākās izglītības jomā)  amatā (uz noteiktu laiku) 2020.gada 13.janvārī iecelta Inta Cinīte.
 • Atklātajā konkursā Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperta amatā (uz nenoteiktu laiku) 2020.gada 2.janvārī iecelts Lauris Liepiņš.
 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātie konkursi uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatiem, ir noslēgušies bez rezultāta.
 • Atklātais konkurss uz Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperta (augstākās izglītības jomā) valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta vecākā eksperta (augstākās izglītības un zinātnes attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātais konkurss uz Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperta valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības jomā) valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātais konkurss uz IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares eksperta (RIS3 jomā: informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) amatu: 2019.gada 19.septembrī amatā iecelta Sarmīte Mickeviča.
 • Aklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta vecākā eksperta (augstākās izglītības un zinātnes attīstības jomā) valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātais konkurss uz Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta eksperta amatu: 2019.gada 18.septembrī amatā iecelta Inese Indričāne.
 • Atklātais konkurss uz Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperta amatu: 2019.gada 16.septembrī amatā iecelta Vija Sapežinska.
 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta amatu (vispārējās izglītības attīstības jomā) ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātajā konkursā Rīgas Celtniecības koledžas direktora amatā 2019.gada 7.augustā iecelts Normunds Grinbergs.