Struktūrvienība Amats Laika periods Pieteikšanās termiņš (līdz) Plašāka informācija
Struktūrfondu departaments eksperts (vispārējās izglītības attīstības jomā) uz noteiktu laiku 23.12.2019. spiest šeit

Struktūrfondu departaments

eksperts (vispārējās izglītības attīstības jomā) uz noteiktu laiku 17.12.2019. spiest šeit

Struktūrfondu departaments

vecākais eksperts (augstākās izglītības un zinātnes attīstības jomā) 

uz noteiktu laiku 9.12.2019. spiest šeit

Augstākās izglītības institūciju sludinājumi doktorantiem un ārvalstu akadēmiskajam personālam (SAM 8.2.2.)

 

Rezultāti:

 • Atklātie konkursi uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatiem, ir noslēgušies bez rezultāta.
 • Atklātais konkurss uz Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperta (augstākās izglītības jomā) valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta vecākā eksperta (augstākās izglītības un zinātnes attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātais konkurss uz Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperta valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības jomā) valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātais konkurss uz IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares eksperta (RIS3 jomā: informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) amatu: 2019.gada 19.septembrī amatā iecelta Sarmīte Mickeviča.
 • Aklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta vecākā eksperta (augstākās izglītības un zinātnes attīstības jomā) valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātais konkurss uz Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta eksperta amatu: 2019.gada 18.septembrī amatā iecelta Inese Indričāne.
 • Atklātais konkurss uz Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperta amatu: 2019.gada 16.septembrī amatā iecelta Vija Sapežinska.
 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta amatu (vispārējās izglītības attīstības jomā) ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātajā konkursā Rīgas Celtniecības koledžas direktora amatā 2019.gada 7.augustā iecelts Normunds Grinbergs.