Juriskonsults Profesionālās un pieaugušo izglītības departamentā

Amata mērķis: izstrādāt tiesību aktu projektus profesionālās un pieaugušo izglītības jomā un pilnveidot ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. 

Pieteikšanās termiņš (līdz): 03.03.2020.

Laika periods: uz nenoteiktu laiku

Atalgojums: 943 - 1287 EUR

Plašāk


Eksperts Profesionālās un pieaugušo izglītības departamentā

Amata mērķis: valsts profesionālās izglītības satura un strukturālās reformas politikas īstenošana un ieviešanas veicināšana profesionālās izglītības iestādēs un koledžās, nodrošinot metodiskā atbalsta sistēmas darbību un procesu koordinēšanu, darba kvalitātes sistēmas ieviešanu un īstenošanu, t.sk. izvērtēšanu darba samaksas noteikšanai profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem, pedagogiem un prakšu vadītājiem. 

Pieteikšanās termiņš (līdz): 04.03.2020.

Laika periods: uz nenoteiktu laiku

Atalgojums: 823 - 1174 EUR

Plašāk


IT sistēmu analītiķis Informācijas tehnoloģiju un nodrošinājuma departamentā

Amata mērķis: nodrošināt informācijas tehnoloģiju sistēmu analīzi.

Pieteikšanās termiņš (līdz): 03.03.2020.

Laika periods: uz nenoteiktu laiku

Atalgojums: 1458 - 1917 EUR

Plašāk


Juriskonsults Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamentā

Amata mērķis: izstrādāt tiesību aktu projektus augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju politikas jomā, sniegt juridisko atbalstu augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju politiku plānošanā un ieviešanā, kā arī nodrošināt ārējās kvalitātes sistēmas pilnveidi. 

Pieteikšanās termiņš (līdz): 03.03.2020.

Laika periods: uz nenoteiktu laiku

Atalgojums: 940 - 1287 EUR

Plašāk


Vecākais eksperts Izglītības departamentā

Amata mērķis: vispārējās izglītības (tostarp pirmsskolas) un interešu izglītības jomā koordinēt pedagogu darba samaksas finansēšanas jautājumus un izstrādāt priekšlikumus pedagogu darba samaksas sistēmas pilnveidei. 

Pieteikšanās termiņš (līdz): 19.02.2020.

Laika periods: uz nenoteiktu laiku

Atalgojums: 1052 - 1382 EUR

Plašāk

 

 


Augstākās izglītības institūciju sludinājumi doktorantiem un ārvalstu akadēmiskajam personālam (SAM 8.2.2.)


 Rezultāti

 • Atklātais konkurss uz Komunikācijas nodaļas vecākā konsultanta amatu ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātie konkursi uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatiem, ir noslēgušies bez rezultāta.
 • Atklātais konkurss uz Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperta (augstākās izglītības jomā) valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta vecākā eksperta (augstākās izglītības un zinātnes attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātais konkurss uz Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperta valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības jomā) valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātais konkurss uz IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares eksperta (RIS3 jomā: informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) amatu: 2019.gada 19.septembrī amatā iecelta Sarmīte Mickeviča.
 • Aklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta vecākā eksperta (augstākās izglītības un zinātnes attīstības jomā) valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātais konkurss uz Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta eksperta amatu: 2019.gada 18.septembrī amatā iecelta Inese Indričāne.
 • Atklātais konkurss uz Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperta amatu: 2019.gada 16.septembrī amatā iecelta Vija Sapežinska.
 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta amatu (vispārējās izglītības attīstības jomā) ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātajā konkursā Rīgas Celtniecības koledžas direktora amatā 2019.gada 7.augustā iecelts Normunds Grinbergs.