Vecākais eksperts – projektu vadītājs Politikas iniciatīvu un attīstības departamentā

Amata mērķis: Nodrošināt Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu “Dalība starptautiskajos izglītības pētījumos” un “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” vadību, aktivitāšu plānošanu un organizēt projekta aktivitāšu īstenošanu, tai skaitā nodrošinot sadarbības veidošanu projektu sadarbības partneriem un citām Latvijas un ārvalstu institūcijām un starptautiskajām organizācijām projektu mērķu sasniegšanas nodrošināšanai. 

Pieteikšanās termiņš: 31.03.2020.

Laika periods: noteiktu laiku

Atalgojums: 1458 - 1917 EUR

Plašāk


 

 

 


 Augstākās izglītības institūciju sludinājumi doktorantiem un ārvalstu akadēmiskajam personālam (SAM 8.2.2.)


 Rezultāti

 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātais konkurss uz Komunikācijas nodaļas vecākā konsultanta amatu ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātajā konkursā Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperta (augstākās izglītības jomā)  amatā (uz noteiktu laiku) 2020.gada 13.janvārī iecelta Inta Cinīte.

 • Atklātajā konkursā Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperta amatā (uz nenoteiktu laiku) 2020.gada 2.janvārī iecelts Lauris Liepiņš.

 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātie konkursi uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatiem, ir noslēgušies bez rezultāta.

 • Atklātais konkurss uz Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperta (augstākās izglītības jomā) valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta vecākā eksperta (augstākās izglītības un zinātnes attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātais konkurss uz Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperta valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības jomā) valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātais konkurss uz IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares eksperta (RIS3 jomā: informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) amatu: 2019.gada 19.septembrī amatā iecelta Sarmīte Mickeviča.

 • Aklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta vecākā eksperta (augstākās izglītības un zinātnes attīstības jomā) valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātais konkurss uz Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta eksperta amatu: 2019.gada 18.septembrī amatā iecelta Inese Indričāne.

 • Atklātais konkurss uz Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperta amatu: 2019.gada 16.septembrī amatā iecelta Vija Sapežinska.

 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta amatu (vispārējās izglītības attīstības jomā) ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātajā konkursā Rīgas Celtniecības koledžas direktora amatā 2019.gada 7.augustā iecelts Normunds Grinbergs.