Drukāt

IZM 2017.gada 27.oktobra decembra Nr.34 "Izglītības un zinātnes ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtība" (.pdf)