Drukāt

Likums par budžetu un finansu vadību [ārēja saite]

Par grāmatvedību [ārēja saite]

Publisko iepirkumu likums [ārēja saite]

Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums [ārēja saite]