Drukāt

Izglītības likums [ārēja saite]

Vispārējās izglītības likums [ārēja saite]

Profesionālās izglītības likums [ārēja saite]

Augstskolu likums [ārēja saite]

Zinātniskās darbības likums [ārēja saite]

Sporta likums [ārēja saite]

Jaunatnes likums [ārēja saite]

Valsts valodas likums [ārēja saite]

Diasporas likums [ārēja saite]

Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu [ārēja saite]

Par nacionālās sporta bāzes statusu [ārēja saite]

Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm [ārēja saite]

Iesniegumu likums [ārēja saite]

Informācijas atklātības likums [ārēja saite]

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums [ārēja saite]

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likums [ārēja saite]

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likums [ārējā saite]