Apvārsnis Eiropa 2021-2027

Zinātnes pasākumu kalendārs


Notiks konference par aktualitātēm Eiropas Savienības pētnecības un inovāciju programmās Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa

Sākas priekšlikumu izstrāde jaunam doktora līmeņu studiju un promocijas sistēmas modelim

Latvijas pētniekus aicina piedalīties publiskā sektora digitalizācijas izpētē NordForsk programmas ietvaros

Stratēģiski virzīta un efektīva Latvijas zinātnes politikas ieviešana

Baltijas pētniecības programmas ietvaros Latvijas augstskolas un zinātniskie institūti piedalīsies starptautiskos pētniecības projektos

Zinātnes diasporai ir liels sadarbības potenciāls

Piešķirts papildu finansējums starptautiski augstu novērtētiem pētniecības projektiem

Jau septembrī ārvalstu eksperti plāno sākt zinātnisko institūciju darbības starptautisko novērtējumu

Piešķirts papildu finansējums starptautiski augstu novērtētiem pētniecības projektiem

Zinātnes diasporai ir liels sadarbības potenciāls

Pētījums: Diasporas zinātnieki vēlas sadarboties ar zinātniekiem Latvijā