Izvēlne

Aptauja

Jūsuprāt, kuras viedās specializācijas jomas nākamajos desmit gados attīstīsies visstraujāk?
Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas
30
Zināšanu ietilpīga bioekonomika
5
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
31
Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija
26
Viedā enerģētika
13
Sociālās un humanitārās zinātnes
7

Kopējais balsu skaits: 112

 ERAF pilns nosaukumsES logo pilns

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) īsteno projektu „Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) attīstība” (Vienošanās Nr.3DP/3.2.2.1.1/14/IPIA/CFLA/001/001)

Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā projekta "Valsts izglītības informācijas  sistēmas (VIIS)"  ietvaros, iepriekš izvirzīto mērķu sasniegšanai, tika veikta izstrāde.

Šobrīd, lai nodrošinātu kvalitatīvu projekta mērķu sasniegšanu, tiek veikta, projekta ietvaros izstrādāto nodevumu dokumentācijas izvērtēšana un akcepttestēšanas procedūra.

Plānotais Projekta īstenošanas laiks pēc 2015. gada 1. oktobra noslēgtajiem Vienošanās grozījumiem Nr. 2 ir 12 (divpadsmit) mēneši, bet ne ilgāk kā līdz 2015. gada 31.decembrim.

 

07.12.2015

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.