Profesionālās izglītības iespējas

Atvērto durvju dienas IZM padotības profesionālās izglītības iestādēs 2017. gadā

Izglītības iestāde Atvērto durvju diena/ informatīvie pasākumi

Aizkraukles Profesionālā vidusskola
www.apvs.lv

24. februārī, 24. martā, 31. martā, 21. aprīlī, 28. aprīlī, 12. maijā, 19. maijā, 26. maijā plkst. 10.00

Daugavpils Būvniecības tehnikums
www.dbt.lv

4. un 6.aprīlī plkst. 10.00
(Daugavpilī, Jātnieku ielā 87; Dagdā, Brīvības ielā 3; Ludzā, 1.maija ielā 16)

Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola
www.dtskola.lv

7. aprīlī plkst. 13.00
8. aprīlī plkst. 10.00

Daugavpils tehnikums
www.daugvt.lv

No 18. līdz 20. aprīlim plkst. 12.00

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
www.kuldigastehnikums.lv

11. aprīlis

Ogres tehnikums
www.ovt.lv

19. aprīlī plkst.11.00 – visās izglītības programmās.
No 20. līdz 23. martam – katrā izglītības programmā atsevišķi

Priekuļu tehnikums
www.pt.edu.lv

20. aprīlis,
19. maijs

Liepājas Valsts tehnikums
www.lvt.lv

30. aprīlis

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums
www.kandavastehnikums.lv

17. martā, 20. aprīlī (Kandavā)
15. martā, 12. aprīlī, 15. maijā (Saulainē)
8. martā (Cīravā)

Rīgas Valsts tehnikums
www.rvt.lv

15. martā, 19. aprīlī, 12. jūnijā plkst.14.00 (Kr.Valdemāra ielā 1c),
10. maijā plkst.15.00 Praktisko mācību centrā Dārzciema ielā 70
No 12. līdz 16. jūnijam – jauniešu dienas Praktisko mācību centrā Dārzciema ielā 70

Rēzeknes tehnikums
www.rezeknestehnikums.lv

31. martā, 28. aprīlī plkst. 11.00

Jelgavas tehnikums
www.jelgavastehnikums.lv

No 13. līdz 17.martam - Atvērto durvju nedēļa
6., 7. aprīlī - Informācijas dienas

Rīgas 3.arodskola
www.3arodskola.lv

20. aprīlis un 11. maijs
15.00-17.00

Rīgas Stila un modes tehnikums
www.rsm-skola.lv

16. un 23. marts un 11. maijs
plkst. 13.00

Rīgas mākslas un mediju tehnikums
www.rav.lv

24. februārī, 24. martā, 31. martā, 21. aprīlī, 28. aprīlī, 12. maijā, 19. maijā, 26. maijā plkst. 10.00

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums
www.rtrit.lv

6. aprīlī plkst. 10.00

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola
www.rtpv.edu.lv

14. martā plkst. 12.00
11. aprīlī, 2. maijā plkst. 14.00

Saldus tehnikums
www.saldustehnikums.lv

17.martā, 22. martā, 21. aprīlī plkst. 10.00

Smiltenes tehnikums
www.smiltenestehnikums.lv

28. aprīlī plkst. 11.00 (Alsviķu struktūrvienībā  plkst. 12.00)

Valmieras tehnikums
www.valmierastehnikums.lv

21. aprīlī Valmieras tehnikumā
21. aprīlī un 16. jūnijā Rankas teritoriālajā struktūrvienībā

Ventspils tehnikums
www.pikc.lv

7. aprīlī plkst. 12.00

Daugavpils Medicīnas koledža
www.medkol.lv

26. aprīlī

Jēkabpils Agrobiznesa koledža
www.jak.lv

21. aprīlī (Jēkabpilī);
3. martā un 7. aprīlī struktūrvienībā Barkavā

Liepājas Jūrniecības koledža
www.ljk.lv

28. aprīlī plkst. 12.00

Malnavas koledža
www.malnava.lv

30. martā,
7. aprīlī (izglītības programmu īstenošanas vietā Višķos)

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža
www.omtk.lv

31. martā, 28. aprīlī, 12. maijā, 16. jūnijā

Rīgas Celtniecības koledža
www.rck.lv

18. martā, 26. aprīlī, 24. maijā

Rīgas 1.medicīnas koledža
www.rmk1.lv

16., 17., 20., 21. un 22. martā plkst. 10.00

Rīgas Tehniskā koledža
www.rtk.lv

16. martā, 4. aprīlī, 26. aprīlī, 11. maijā, 23. maijā
plkst. 12.00 (Braslas ielā 16 un Lēdmanes ielā 3)