ERAF pilns nosaukumsES logo pilns

Sauklis

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) turpina īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēto projektu „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide” (projekts) (Vienošanās Nr.2010/0239/2DP/2.1.1.3.2./10/IPIA/VIAA/001).

2015.gada 1.ceturksnī tika turpināta divu projekta mērķa sasniegšanai svarīgāko risinājumu ieviešana - Akadēmiskā datu pārraides tīkla ieviešana un koplietošanas datu centra izveide. Abu šo risinājumu ieviešanu tiek plānots pabeigt līdz 2015.gada jūlijam. Akadēmiskā datu pārraides tīkla ieviešanas ietvaros tiks piegādātas un uzstādītas  maģistrālā datu pārraides tīkla iekārtas un izveidots akadēmiskais datu pārraides tīkls, kas savienos maģistrālā datu pārraides tīkla piekļuves mezglus Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Salaspilī, Valmierā, Jelgavā, Liepājā un Ventspilī, nodrošinot partneru institūciju pieslēgšanu tīklam. Partnerinstitūciju pieslēgumi akadēmiskajam datu pārraides tīklam šajos piekļuves mezglos dos iespēju partneriem izmantot koplietošanas resursus un pakalpojumus, piekļūt starptautiskajiem akadēmiskajiem datu pārraides tīkliem. Savukārt mūsdienu prasībām atbilstošs akadēmiskā tīkla koplietošanas datu centrs tiks izveidots Rīgas Tehniskās universitātes telpās Rīgā, Āzenes ielā 16, kur atradīsies centrālais akadēmiskā datu pārraides tīkla piekļuves mezgls. Projekta sadarbības partneri te varēs  izvietot savas skaitļošanas iekārtas, izmantot citus šā datu centra resursus.

2015.gada 26.februārī projekta iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par uzvarētāju iepirkuma procedūrā “Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas izveide”. Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūras realizācija aizkavējās dēļ sūdzības Iepirkumu uzraudzības birojā izskatīšanas, ko Iepirkumu uzraudzības birojs atzina par nepamatotu, un iepirkuma uzvarētāja piedāvājumā paredzētais sistēmas izstrādes laiks, šobrīd noslēdzot līgumu, pārsniegtu projekta beigu termiņu, projekta vadības grupa un projekta uzraudzības padome vēl izvērtē risku mazināšanas pasākumus un iespējamos risinājumus sistēmas ieviešanai projekta termiņos. Lēmumu par turpmāko Nacionālās zinātniskās darbības informācija sistēmas ieviešanas risinājumu tiek plānots pieņemt aprīļa sākumā.

Savukārt iepirkumu procedūrā par bezvadu datu pārraides tīklu iekārtu iegādi, kas paredzēta partneru infrastruktūras pilnveidošanai un modernizācijai, iepirkumu komisija 2015.gada 6.martā pieņēma lēmumu par uzvarētājiem trijās no astoņām iepirkuma daļām un ir uzsākta vispārīgo vienošanos slēgšanas procedūra. Pārējās iepirkuma daļās iepirkuma procedūra tika izbeigta, uzsākot sarunu procedūras ar pretendentiem, kas bija kvalificējušies konkursam. Sarunu procedūras tiek plānots pabeigt līdz aprīļa beigām.

2015.gada 1.ceturksnī, noslēdzot ar partneriem vienošanās pie projekta sadarbības līgumiem par partneru infrastruktūras pilnveidošanai nepieciešamo elementu iegādi projektā, to uzturēšanu un ilgtspējas nodrošināšanu 10 gadus pēc projekta beigām, tika turpināta arī, pasūtījumu veikšana un piegādes projekta partneru infrastruktūras pilnveidošanai, piegādājot Campus datu pārraides tīkla iekārtas, zinātniskās programmatūras licences, skaitļošanas aparatūru u.c. Visas partneru infrastruktūras pilnveidošanai nepieciešamās piegādes tiek plānots realizēt līdz 2015.gada vidum.

Projekts tiek realizēts ar ERAF finansiālu atbalstu. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas 15 102 878 euro apmērā, kur finansējumu 14 960 591 euro apmērā ir piešķīris ERAF. Projektu plānots īstenot līdz 2015.gada 31.augustam.

 

31.03.2015