ERAF pilns nosaukumsES logo pilns

Sauklis

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) turpina īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēto projektu „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide” (projekts) (Vienošanās Nr.2010/0239/2DP/2.1.1.3.2./10/IPIA/VIAA/001).

2015.gada 2.ceturksnī tika turpināta divu projekta mērķa sasniegšanai svarīgāko risinājumu ieviešana - Akadēmiskā datu pārraides tīkla ieviešana un koplietošanas datu centra izveide. Akadēmiskā datu pārraides tīkla ieviešanas ietvaros ir piegādātas un uzstādītas maģistrālā datu pārraides tīkla iekārtas un izveidots akadēmiskais datu pārraides tīkls, kas savienos maģistrālā datu pārraides tīkla piekļuves mezglus Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Salaspilī, Valmierā, Jelgavā, Liepājā un Ventspilī, nodrošinot partneru institūciju pieslēgšanu tīklam. 2015.gada jūnijā tiek veikta izveidotā datu pārraides tīkla pārbaudes un testēšana, tā ekspluatāciju plānojot uzsākt 2015.gada jūlijā. Partnerinstitūciju pieslēgumi akadēmiskajam datu pārraides tīklam šajos piekļuves mezglos dos iespēju partneriem izmantot koplietošanas resursus un pakalpojumus, piekļūt starptautiskajiem akadēmiskajiem datu pārraides tīkliem. Savukārt mūsdienu prasībām atbilstošs akadēmiskā tīkla koplietošanas datu centrs tiek izveidots Rīgas Tehniskās universitātes telpās Rīgā, Āzenes ielā 16, kur atrodas arī centrālais akadēmiskā datu pārraides tīkla piekļuves mezgls. Projekta sadarbības partneri te varēs izvietot savas skaitļošanas iekārtas, izmantot citus šā datu centra resursus. Akadēmiskā tīkla koplietošanas datu centra testēšanu un pārbaudes tiek plānots veikt 2015.gada jūlijā, lai tā darbināšanu ekspluatācijas režīmā uzsāktu 2015.gada augustā.

2015 gada aprīlī tika pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru “Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas izveide”, jo saņemto piedāvājumu finanšu apjoms pārsniedza plānoto sistēmas izstrādes budžetu un to nebūtu iespējams pabeigt iepirkuma nolikumā noteiktajā laikā. Lai nodrošinātu projektā plānoto rezultātu izpildi, 2015.gada maijā tika uzsākta iepirkuma procedūra “Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas izveides 1.posma realizācija”, jūnijā saņemot pretendentu piedāvājumus un uzsākot to izvērtēšanu, līgumu ar iepirkuma uzvarētāju plānojot noslēgt jūlijā. Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūras “Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas izveide” realizācija aizkavējās dēļ sūdzības Iepirkumu uzraudzības birojā izskatīšanas, ko Iepirkumu uzraudzības birojs atzina par nepamatotu, projekta sadarbības iestādē ir iesniegti projekta grozījumi, kas paredz projekta beigu termiņa pagarināšanu līdz 2015.gada 15.decembrim, lai tādejādi nodrošinātu Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas izveides 1.posma realizāciju līdz projekta beigām.

2015.gada jūnijā tika pabeigtas sarunu procedūras par bezvadu datu pārraides tīklu iekārtu iegādi, kas paredzēta partneru infrastruktūras pilnveidošanai un modernizācijai, un ir uzsākta vispārīgo vienošanos slēgšana. Bezvadu datu pārraides tīklu iekārtu piegādes projekta partneriem tiek plānots pabeigt līdz 2015.gada augusta beigām.

2015.gada 2.ceturksnī, noslēdzot ar partneriem vienošanās pie projekta sadarbības līgumiem par partneru infrastruktūras pilnveidošanai nepieciešamo elementu iegādi projektā, to uzturēšanu un ilgtspējas nodrošināšanu 10 gadus pēc projekta beigām, tika turpināta arī pasūtījumu veikšana un piegādes projekta partneru infrastruktūras pilnveidošanai, piegādājot Campus datu pārraides tīkla iekārtas, zinātniskās programmatūras licences, skaitļošanas aparatūru u.c.

Projekts tiek realizēts ar ERAF finansiālu atbalstu. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas 15 102 878 euro apmērā, kur finansējumu 14 960 591 euro apmērā ir piešķīris ERAF. Projektu plānots īstenot līdz 2015.gada 15.decembrim.

 

30.06.2015