Rezultāts

Informatīvais paziņojums par Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma "Pētījuma “Darba ar jaunatni situācijas izpēte pašvaldībās un darba ar jaunatni attīstības modeļu izstrāde” veikšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. IZM 2015/30) rezultātu.

Uzvarētājs: SIA "ANALĪTISKO PĒTĪJUMU UN STRATĒĢIJU LABORATORIJA" (Reģ.Nr.40003518206).
Kopsumma: EUR 5800 bez PVN.

Paziņojums par lēmumu (.pdf)

Informatīvais paziņojums ievietots: 28.05.2015.