logo Portugal

Portugāles prezidentūras prioritātes izglītības jomā
(2007.gada 1.jūlijs – 31.decembris)

Portugāles prezidentūra aicina stiprināt „zināšanu trijstūri”, ko veido izglītība, pētniecība un inovācija, tādējādi ļaujot Eiropai konkurēt un izveidot savus standartus vispārējā globalizācijā.

Portugāles prezidentūra turpinās darbu pie inovācijas rīcības plāna un veicinās diskusijas par Eiropas zinātnes un tehnoloģiju politikas nākotni. Uzmanība tiks vērsta arī uz tādas Eiropas politikas izveides sekmēšanu, kas būtu vērsta uz augsti kvalificētu darbinieku piesaisti. Augstākās izglītības modernizācija un mūžizglītības veiksmīga īstenošana ir šīs ieceres būtiskākie komponenti. Tāpat Portugāle ir izteikusi apņemšanos nodrošināt lēmuma pieņemšanu par Eiropas tehnoloģiju institūtu iespējami tuvākā laikā.

Portugāles prezidentūra izglītības jomā plāno:

  •     pabeigt diskusijas par Eiropas Kvalifikāciju ietvaru;
  •     pieņemt vispārēju pieeju Ieteikuma projektam par skolotāju izglītības kvalitāti;
  •     pārskatīt Eiropas Apmācību Fonda statūtus;
  •     izteikt priekšlikumu paplašināt programmu Erasmus Mundus;
  •     sagatavot programmas „Izglītība un apmācība 2010” kopējā ziņojuma projektu;
  •     sagatavoties Eiropas gadam, kas būs veltīts jaunradei, kultūrai un izglītībai 2009.gadā.

Papildus Portugāles prezidentūras aktivitātēm iespējams sekot līdzi prezidentūras oficiālajā mājas lapā http://www.eu2007.pt.