Drukāt

Izglītības iestādes, kuru 2019.gadā plānoto dibināšanu, reorganizāciju vai likvidāciju saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu reorganizāciju, mainot īstenoto izglītības pakāpi

Nr. p.k.

Izglītības iestāde

Dibinātājs

Komentārs

Datums

 1.

Mežgaļu pamatskola

Bauskas novada pašvaldība

Mežgaļu sākumskola

01.07.2019.

 2.

Līvu sākumskola

Cēsu novada pašvaldība

Līvu pirmsskolas izglītības iestāde

31.08.2019.

3.

Liepnas vidusskola

Alūksnes novada pašvaldība

Liepnas pamatskola

01.08.2019.

4.

Saldus novada pašvaldības Kursīšu pamatskola

Saldus novada pašvaldība

Saldus novada pašvaldības Kursīšu sākumskola

30.08.2019.

5.

Saldus novada pašvaldības Jaunlutriņu pamatskola

Saldus novada pašvaldība

Saldus novada pašvaldības Jaunlutriņu sākumskola

30.08.2019.

6.

Saldus novada pašvaldības Pampāļu pamatskola

Saldus novada pašvaldība

Saldus novada pašvaldības Pampāļu sākumskola

30.08.2019.

7.

Tumes vidusskola

Tukuma novada pašvaldība

Tumes pamatskola

31.08.2019.

8.

Jelgavas 3.sākumskola

Jelgavas pilsētas pašvaldība

Jelgavas Centra pamatskola

01.06.2019.

9.

Virbu pamatskola

Talsu novada pašvaldība

Virbu sākumskola

01.09.2019.

10.

Vecumnieku novada Domes Valles vidusskola

Vecumnieku novada pašvaldība

Valles pamatskola

31.07.2019.

11.

Grobiņas pagasta sākumskola

Grobiņas novada pašvaldība

Grobiņas novada pirmsskolas izglītības iestāde “Ūdelīte”

31.08.2019.

 

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu apvienošanu, pievienošanu citai izglītības iestādei

Nr. p.k.

Izglītības iestāde

Dibinātājs

Komentārs

Datums

 1.

Irlavas pirmsskolas izglītības iestāde “Cīrulītis”

Tukuma novada pašvaldība

Pievieno Irlavas pamatskolai

01.01.2019.

 2.

Auces novada pirmsskolas izglītības iestāde “Mazulis”

Auces novada pašvaldība

Pievieno Auces novada pirmsskolas izglītības iestādei “Pīlādzītis”

31.12.2018.

 3.

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Laimiņa"

Rēzeknes pilsētas dome

Pievieno Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei "Māriņa"

01.06.2019.

 4.

Iecavas internātpamatskola un Dzimtmisas pamatskola

Iecavas novada pašvaldība

Apvienošanas rezultātā izveidota Iecavas pamatskola

30.06.2019.

5.

Jēkabpils vakara vidusskola

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Pievieno Jēkabpils 2.vidusskolai

31.08.2019.

6.

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola

Jelgavas pilsētas pašvaldība

Pievieno Jelgavas Amatu vidusskolai

01.08.2019.

7.

Jelgavas 2.pamatskola

Jelgavas pilsētas pašvaldība

Pievieno Jelgavas 5.vidusskolai un Jelgavas 6.vidusskolai

28.06.2019.

8.

Jūrmalas sākumskola “Atvase”

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Pievieno Jūrmalas Valsts ģimnāzijai

23.08.2019.

9.

Ventspils speciālās pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”

Ventspils pilsētas pašvaldība

Pievieno Ventspils pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte”

Līdz 01.07.2019.

10.

Stāmerienas pamatskola, K.Valdemāra sākumskola, Galgauskas pamatskola

Gulbenes novada pašvaldība

Apvienošanas rezultātā izveido Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādi “Ābolīši”

01.09.2019.

11.

Gulbenes sākumskola

Gulbenes novada pašvaldība

Pievieno Gulbenes novada valsts ģimnāzijai

01.09.2019.

12.

Grobiņas ģimnāzija, Kapsēdes pamatskola, Bārtas pamatskola, Gaviezes pamatskola

Grobiņas novada pašvaldība

Pievieno Grobiņas sākumskolai, to pārveidojot par Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolu

31.08.2019.

13.

Ropažu vidusskola, Zaķumuižas pamatskola

Ropažu novada pašvaldība

Ropažu novada vidusskola

31.08.2019.

14.

Drustu pamatskola

Raunas novada pašvaldība

Pievieno Raunas vidusskolai

līdz 01.09.2019.

 

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu likvidāciju

Nr. p.k.

Izglītības iestāde

Dibinātājs

Datums

 1.

Jaunmuižas pamatskola

Skrundas novada pašvaldība

31.08.2019.

 2.

Jūrmalas vakara vidusskola

Jūrmalas pilsētas dome

31.08.2019.

 3.

Ozolu sākumskola

Valkas novada pašvaldība

01.06.2019.

4.

Liepājas internātpamatskola

Liepājas pilsētas pašvaldība

01.08.2019.

5.

Andzeļu pamatskola

Dagdas novada pašvaldība

30.06.2019.

6.

Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola

Aglonas novada pašvaldība

07.08.2019.

7.

Šķeltovas pamatskola

Aglonas novada pašvaldība

07.08.2019.

8.

Tiskādu speciālā internātpamatskola

Rēzeknes novada pašvaldība

31.08.2019.

9.

Adamovas speciālā internātpamatskola

Rēzeknes novada pašvaldība

31.08.2019.

10.

Ludzas novada vakara vidusskola

Ludzas novada pašvaldība

31.08.2019.

11.

A.Spāģa Dunalkas pamatskola

Durbes novada pašvaldība

01.09.2019.