Izglītojamo skaits: statistikas dati no VIIS uz 2016. gada 1. septembri (.pdf)