Izglītības iestāžu, kas īsteno profesionālās izglītības programmas 2018./2019.m.g. sākumā, kontaktinformācija (.xlsx)

Izglītības iestāžu un izglītojamo skaits uz 2018.gada 1.septembri, kurās apgūst vispārējās pamata un vidējās izglītības programmas (.pdf)

Pirmsskolas izglītības iestāžu kontaktinformācija (.xlsx)

Vispārizglītojošo izglītības iestāžu kontaktinformācija 2018./2019.m.g. sākumā (.xlsx)

Vispārējās izglītības iestādes, t.sk. speciālās un pirmsskolas, kurās tiek īstenotas speciālās izglītības programmas (xlsx)