Drukāt

 

Uzņemšanas rezultāti profesionālās izglītības iestādēs (.xls)

Uzņemti, mācās profesionālās izglītības iestādēs (.xls)

Svešvalodu mācīšana profesionālās izglītības iestādēs (.xls)

Pedagogi, skolotāji profesionālās izglītības iestādēs (.xls)

Datortehnika, interneta pieslēgums izglītības iestādēs (.xls)

Izlaidums un atskaitītie profesionālās izglītības iestādēs (.xls)

Atskaitītīšanas iemesli (.xls)