Drukāt

Vispārizglītojošo dienas skolu kontaktinformācija 2011./2012.m.g. (.xls)

Vispārizglītojošo vakara (maiņu) skolu kontaktinformācija 2011./2012.m.g. (.xls)

Vispārizglītojošo dienas skolas 2011./2012.m.g. (.xls)

Vispārizglītojošo vakara (maiņu) skolu skaits 2011./2012.m.g. (.xls)

Izglītojamo skaita sadalījums pa skolu tipiem vispārizglītojošajās dienas apmācības programmās 2011./2012.m.g. (.xls)

Izglītojamo skaita sadalījums pa klasēm vispārizglītojošajās dienas apmācības programmās 2011./2012.m.g. (.xls)

Izglītojamo skaits vakara un neklātienes apmācības programmās 2011./2012.m.g. (.xls)

Pedagogu un skolotāju skaits vispārizglītojošajās dienas skolās 2011./2012.m.g. (.xls)

Pirmsskolas izglītības iestāžu kontaktinformācija 2011./2012.m.g. (.xls)

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu skaits 2011./2012.m.g. (.xls)

Pirmsskolas izglītības iestāžu un bērnu skaits 2011./2012.m.g. (.xls)