Drukāt

Vispārizglītojošo skolu kontaktinformācija (.xls)

Pirmsskolas izglītības iestāžu kontaktinformācija 2013./2014.m.g. (.xls)

Vispārizglītojošo dienas skolu skaits 2013./2014.m.g. (.xls)

Vispārizglītojošo vakara (maiņu) skolu skaits 2013./2014.m.g. (.xls)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skaits 2013./2014.m.g. (.xls)

Izglītojamo skaita sadalījums pa klasēm vispārizglītojošajās dienas apmācības programmās 2013./2014.m.g. (.xls)

Izglītojamo skaita sadalījums pa klasēm vakara un neklātienes apmācības programmās 2013./2014.m.g. (.xls)

Izglītojamo skaita sadalījums pēc apmācības valodas vispārizglītojošajās dienas apmācības programmās 2013./2014.m.g. (.xls)

Izglītojamo skaita sadalījums pēc apmācības valodas vakara un neklātienes apmācības programmās 2013./2014.m.g. (.xls)

Pedagogu skaits vispārizglītojošajās dienas skolās 2013./2014.m.g. (.xls)

Skolotāju skaits vispārizglītojošajās dienas skolās 2013./2014.m.g. (.xls)

Pedagogu skaits vakara un neklātienes skolās 2013./2014.m.g. (.xls)

Skolotāju skaits vakara un neklātienes skolās 2013./2014.m.g. (.xls)

Valsts statistikas dati par pedagogiem pamata un vidējās vispārējās izglītības iestādēs (.docx)

Pedagoģiskie darbinieki pamatdarbā pirmsskolas izglītības iestādēs 2013./2014.m.g. (.xls)