Pirmsskolas izglītības iestāžu skaits sadalījumā pēc to pakļautības (.xls)

Pedagogu pamatdarbā skaita sadalījums pa vecuma posmiem pirmsskolas izglītības iestādēs (.xls)

Pirmsskolas izglītības iestādes pēc to mācību valodas (.xls)

Pirmsskolas izglītības iestāžu kontaktinformācija (.xls)

Izglītojamie speciālajās pirmsskolas izglītības programmās pirmsskolas izglītības iestādēs (.xls)

Vispārizglītojošo skolu kontaktinformācija (.xls)

Vispārizglītojošo skolu skaits (.xls)

Vispārizglītojošo vakara (maiņu) skolu skaits 2014./2015.m.g.  (.xls)

Izglītojamo skaita sadalījums pa klasēm vispārizglītojošās dienas mācības programmās 2015./2016.m.g. (.xls)

Izglītojamo skaita sadalījums pa klasēm vakara un neklātienes mācības programmās 2015./2016.m.g. (.xls)

Izglītojamo skaita sadalījums pēc mācību valodas vispārizglītojošās dienas mācību programmās 2015./2016.m.g. (.xls)

Izglītojamo skaita sadalījums pēc mācību valodas vispārizglītojošās vakara un neklātienes mācību programmās 2015./2016.m.g. (.xls)

Pedagogu skaits vispārizglītojošās dienas skolās 2015./2016.m.g. (.xls)

Skolotāju skaits vispārizglītojošās dienas skolās 2015./2016,m.g. (.xls)

Pedagogu skaits vispārizglītojošās vakara un neklātienes skolās 2015./2016.m.g. (.xls)

Skolotāju skaits vispārizglītojošās vakara un neklātienes skolās 2015./2016.m.g. (.xls)