Drukāt

Pirmsskolas izglītības iestāžu kontaktinformācija (.xlsx)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skaits un bērnu skaits tajās sadalījumā pēc iestādes pakļautības (.xlsx)

Pedagogu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs (.xlsx)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skaits (.xlsx)

Bērni speciālajās pirmsskolas izglītības programmās pirmsskolas izglītības iestādēs (.xlsx)

Vispārizglītojošo skolu kontaktinformācija (.xlsx)

Skolēnu skaita sadalījums pēc mācību valodas vispārizglītojošajās dienas programmās (.xlsx)

Skolēnu skaita sadalījums pa klasēm vispārizglītojošajās dienas apmācības programmās (.xlsx)

Vispārizglītojošās dienas skolas (.xlsx)

Skolēnu skaita sadalījums pēc mācību valodas vakara un neklātienes programmās (.xlsx)

Skolēnu skaits vakara un neklātienes apmācības programmās (.xlsx)

Vispārizglītojošo vakara, neklātienes un tālmācības skolu skaita sadalījums pēc apmācības valodas (.xlsx)

Pedagogu skaits LR vispārizglītojošajās dienas skolās (.xlsx)

Skolotāju skaits LR vispārizglītojošajās dienas skolās (.xlsx)

Pedagogu skaits vakara un neklātienes skolās (.xlsx)

Skolotāju skaits vakara un neklātienes skolās (.xlsx)