Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena EUR (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Par pasākumu organizēšanu kosmosa jomā IZM 2016/11 - 30.03.2016. Latvijas zinātnes centru apvienība, biedrība 10040 17.03.2021.

Līguma teksts (.pdf)