Izvēlne

Aptauja

Vai skolu sasniegumiem valsts pārbaudes darbos ir jābūt publiski pieejamiem?
Ir jāpapildina kritēriji skolu kvalitātes mērīšanai
Nav viedokļa

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena EUR (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Vienošanās Nr.1 pie 2014.gada 20.marta līguma (IZM reģ.Nr. 01-28/30) (Jaunatnes lietu speciālistu pieredzes apmaiņas un apmācību semināru organizēšanas pakalpojumi)

IZM 2014/11/B

13.02.2014.

24.02.2014.

SIA "Biznesa Vadības Konsultācijas"

11762,40

11942.40 (pēc grozījumiem)

31.12.2016.

Līguma teksts (.pdf)

Grozījumu teksts (.pdf)

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.