Ministrijas noslēgtie līgumi 2014.gadā

Vienošanās Nr.1 pie 2014.gada 20.marta līguma (IZM reģ.Nr. 01-28/30)

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena EUR (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Vienošanās Nr.1 pie 2014.gada 20.marta līguma (IZM reģ.Nr. 01-28/30) (Jaunatnes lietu speciālistu pieredzes apmaiņas un apmācību semināru organizēšanas pakalpojumi)

IZM 2014/11/B

13.02.2014.

24.02.2014.

SIA "Biznesa Vadības Konsultācijas"

11762,40

11942.40 (pēc grozījumiem)

31.12.2016.

Līguma teksts (.pdf)

Grozījumu teksts (.pdf)