Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena EUR (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Degvielas iegāde

IZM 2014/67

27.11.2014

08.12.2014

Statoil Fuel&Retail Latvia, SIA

41 999,00

31.01.2017

 Līguma teksts (.pdf)