Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena USD (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Par datu bāzes licences abonēšanu

IZM 2014/63/SP/ERAF

-

15.12.2014

The American Chemical Society

48 267,00

31.08.2015