Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena EUR (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Par pakalpojumu sniegšanu starptautiskajā izglītības izstādē „Skola 2017” - - - BT 1, SIA 3980 līdz saistību izpildei