Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena EUR (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Par kompetenču interviju struktūras izveidi ministrijas personāla atlasei un mācību semināra "Kompetenču intervijas tehnikas pielietošana" sagatavošanu un vadīšanu - - - Fontes Vadības konsultācijas, SIA 2700 08.03.2017.