Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena EUR (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Par lekciju "Personības izaugsmes cikls" programmas izstrādi un trīs lekciju novadīšanu - - - Komercizglītības centrs, SIA 2100 31.05.2017.