Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena EUR (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Par studiju procesa un industrijas sadarbības veicināšanas pasākumu alternatīvu modeļu izpēti - - - Latvijas Universitāšu asociācija 1899 08.05.2017.