Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena EUR (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Vienošanās Nr. 1 pie 2016. gada 28. decembra līguma par Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas inženiertehnisko komunikāciju pārbūvi - - - SMART COMFORT, SIA   28.03.2017.

Grozījumu teksts (.pdf)