Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena EUR (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Par reklāmas videoklipa sagatavošanu, video uzņemšanu konferences laikā, pieaugušo izglītības labās prakses piemēru filmēšanu starptautiskās zinātniskās konferences “Izaicinājumi pieaugušo izglītības kvalitātes pilnveidei” ietvaros       Ainārs Krauklis 2000 31.08.2017.