Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena EUR (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Par obligātās veselības pārbaudes veikšanu Izglītības un zinātnes ministrijas vajadzībām - - - ORTO Medicīnas centrs SIA 4000 31.12.2018.