Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena EUR (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Par ierobežota apjoma auditu “Valsts izglītības attīstības aģentūras kā projekta  “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros“ īstenotāja veiktajām darbībām izglītojamo uzņemšanas nodrošināšanā profesionālās izglītības programmās”” - - - Trīs V, SIA 1200 līdz saistību izpildei