Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena EUR (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Pētījums par prioritārajiem virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2018.-2021. gadā - - - Zinātniskās pētniecības institūts, biedrība 14000 01.10.2017.