Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena EUR (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Par NZDIS infrastruktūras nodrošināšanas pakalpojumu sniegšanu - - - Rīgas Tehniskā universitāte 9999 09.08.2022.