Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena EUR (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Vienošanās par droša elektroniskā paraksta viedkartes apmaksu (pielikums Nr.34) - - - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, VAS 52.01 līdz saistību izpildei