Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena EUR (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Par pieaugušo izglītības jautājumu atspoguļošanu EPALE elektroniskajā platformā un sociālajos tīklos - - - Ilze Ivanova 1500 20.12.2017