Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena EUR (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Par būvuzraudzību Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas pagrabstāva elektrosadales pārbūves darbiem - - - EOS, SIA 1508,26 25.12.2017.