Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena EUR (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumi IZM 2017/19 17.11.2017. 28.11.2017. Bastions Apsardze, SIA 145000 30.11.2020.